Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dioda PNPN

  • Dioda se skládá ze čtyř oblastí vodivosti typu P1; N1; P2; N2, mezi nimiž jsou tři přechody X1; X2; X3; přičemž pouze krajní oblasti mají přívody.
  • Připojíme-li k diodě vnější napětí polarizované tak, aby oblast P1 byla kladná a oblast N2 záporná, jsou přechody X1 a X3 pólovány propustně a přechod X2 závěrně.
  • Při zvyšujícím se napětí dojde na této uzavřené diodě v určitém okamžiku ke vzniku lavinovitého nárůstu počtu nosičů a voltampérová charakteristika by se pro samostatný přechod PN ohnula podobně jako u Zenerovy diody.
  • Dva propustně pólované přechody PN však svým injekčním účinkem způsobí, že se na voltampérové charakteristice objeví oblast záporného odporu.
  •  Při vzrůstajícím proudu prudce poklesne napětí na diodě až k hodnotě 0,5 - 2 V. Toto napětí se pak s měnícím se proudem mění jen velmi nepatrně.
  • Aby se dosáhlo výchozího stavu, v němž dioda nevede, musí se zmenšit proud pod určitou hodnotu.
  • Vodivého stavu lze dosáhnout lze pak opět dosáhnout přechodem přes určité, poměrně vysoké, zápalné napětí, což omezuje použití této diody v praxi.

Obrazek