Jdi na obsah Jdi na menu
 


Studijní materiály byly získány:

Robert Láníček:  Elektronika - obvody, součástky, děje,  BEN

Jan Vobecký, Vít Záhlava: Elektronika - součástky a obvody, principy a příklady,  GRADA Publishing

Klaus Tkotz a kolektiv: Příručka pro elektrotechnika , EUROPA SOBOTÁLES cz

Julius Foit, Lubomír Hudec: Součástky moderní elektroniky, Vydavatelství ČVUT

Jaroslav Svoboda a kolektiv: Telekomunikační technika Díl 1. - Zprávy, signály, přenosová prostředí, Odborná nakladatlství Huthig&Beneš

B.Lacko,L.Maixner,P.Beneš, L.Šmejkal: Automatizace a automatizační technika I., Computer press

Z.Brýdl, R.Voráček,L.Šmejkal, L.Kohout: Automatizace a automatizační technika II., Computer press

B.Lacko,L.Maixner,P.Beneš, L.Šmejkal: Automatizace a automatizační technika III., Computer press

B.Lacko,L.Maixner,P.Beneš, L.Šmejkal: Automatizace a automatizační technika IV. , Computer press

Ing. Oldřich Šula, CSc.: Základy automatizace pro střední odborná učiliště, SNTL-Nakladatelství technické literatury

Václav Malina: Poznáváme elektroniku VI. od A do Z , Kopp

Doc. Ing. Ivan Burger, CSc., Prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc.:  Elektronické prvky, Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry Bratislava

Uhlíř J., Slípka J.:  Polovodičové impulsové a spínací obvody, Praha, SNTL

Kratěna L., Míšek J.: Optoelektronika, Praha, SNTL

Hábovčík P.: Optoelektronika (učební text EF SVŠT), Bratislava, ES SVŠT

Mihálka P.: Optoelektrionka, Bratislava, ALFA

Letochov V.S., Ustinov N.D. : Výkonové lasery a jejich využití ( překlad), Bratislava, ALFA

R.Wasyluk: Elektrotechnologie pro školu a praxi, Scientia, spol. s r.o., pedagogické nakladatelství

http://www.cez.cz/

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Ktedra mechaniky a materiálů - http://k312.feld.cvut.cz/vyuka/BP1/ulohy/silnoproud/TN-C-S_cz.htm

CD:

Informatika a výpočetní technika; Kompendium VÝUKA ,Computer Media

Úvodní strana

www.strykowski.net/krajo…/Zima_205.jpg

Ostatní

http://skalka10.blog.cz/0703/vseobecne-pravidla-slusneho-chovani