Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pevné látky

 • mají určitý tvar, obtížně měnitelný, atomy nebo molekuly jsou blízko vedle sebe, tvoří pravidelné sesstavy.

Hlavní typy sestav atomů a molekul

1) Monokrystaly

 • zcela pravidelná uspořádání do krystalových mřížek
 • velmi přesně definované fyzikální a chemické vlastnosti
 • anizotropní vlastnosti (tzn. jsou různé v definovaných směrech; an-zápor,izo-stejný,tropie-obrat)

2) Polykrystalické látky

 • složené z drobných krystalků (monokrystalických zrn)
 • nepřesně definované vlastnosti
 • izotropní vlastnosti

3) Amorfní látky

 • neexistuje krystalová mřížka (nemá geometrický tvar - je "beztvará")
 • uspořádání krystalů pouze na "krátkou" vzdálenost
 • špatně reprodukovatelné vlastnosti
 • izotropní vlastnosti

Použití pevných látek v elektrotechnice

1) Monokrystaly

 • Prostorově středěná krychlová mřížka - Na,K,Cr,Fe,Mo.Ta.W
 • Plošně středěná mřížka - Al,Cu,Ag,Au,Pb,Pt
 • Diamantová krychlová mřížka - Si,Ge,α-Sn
 • Šesterečná mřížka - Co,Ti, Mg a Cd

2) Polykrystalické látky

 • Přírodní
 • Orientované . polykrystalická zrna se prodlužují v požadovaném smět¨ru tvářením kovů, jsou zdeformována do tzv.textury: dráty Cu - tažením průvlaky, plechy Fe - válcováním, keramika

3) Amorfní látky

 • Anorganické - skla
 • Organické  polymery přírodní - pryž, dřevo, korek aj.                        
 • Organické  polymery umělé - polyetylen, nylon, bakelit, aj.