Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fázová modulace

 

  • modulující vlnou měníme fázi nosné vlny. ( Při fázové modulaci se mění fázový posun φ modulované nosné vlny vzhledem k téže vlně, ale nemodulované,úměrně okamžité hodnotě modulačního signálu.) amplituda nosné vlny zůstává stejná.Změna fáze může být při kladné okamžité hodnotě modulačního signálu kladná a při záporné změně záporná, popř. naopak. Při změně fáze se mění i frekvence nosné vlny.
  • Nejstrmější změna fáze nastává vždy při změně modulující vlny.Tam, kde změna modulující vlny nenastává, nemění se ani fáze nosné vlny.

U fázové modulace se obvykle udává fázový zdvih Δφ.Obrazek

 

Rozdíl mezi fázovou a frekvenční modulací

  • Rozdíl při modulaci střídavým signálem již známe.
  • Při modulování ss signálem lze tuto stejnosměrnou informaci přenést prostřednictvím frekvenční modulace; kmitočet nosné vlny se trvale změní. Stejnosměrný signál ale nelze přenést prostřednictvím fázové modulace.Fáze nosné vlny se sice trvale změní, ale její kmitočet se oproti původnímu nezmění. Tato trvalá fázová změna není při příjmu běžnými prostředky zjistitelná.

Obrazek

  • Zjištění: frekvenční modulací lze přenést stejnosměrnou  složku, ale fázovou modulací nelze.