Jdi na obsah Jdi na menu
 


Frekvenční modulace

 

  • Modulující vlnou působíme na kmitočet ( frekvenci) nosné vlny.Kmitočet nosné vlny se mění přesně podle průběhu modulující vlny.Amplituda nosné vlny zůstává stejná. Obvykle kladným okamžitým hodnotám modulačního signálu odpovídá zvýšení frekvence nosné vlny, záporným hodnotám snížení frekvence nosné vlny.(Je možný i postup opačný).
  • Čím je amplituda modulačního signálu větší,tím větší je změna frekvence nosné vlny. Tato změna se nazývá frekvenční zdvih  Δf.
  • Poměr frekvenčního zdvihu Δf a frekvence modulačního signálu fm   se nazývá modulační index. Bývá 5 až 7.

Obrazek

V současné době  se používá frekvenční zdvih Δf = ±75 kHz a fm je nejvýše 15 kHz. Pro tyto hodnoty je potřebná šířka pásma 240 kHz.

Obrazek

Výhody kmitočtové modulace

Optimálního odstupu signálu od rušivých vlivů lze při přenosu signálu dosáhnout využití optimálního kmitočtového zdvihu. Proto se na straně vysílače od jistého mezního kmitočtu uměle zvětšují amplitudy modulačního signálu úměrně s rostoucím kmitočtem (PREEM FÁZE).

Na straně přijímače se za demodulátorem provede tzv. zpětná korekce ( DEEM FÁZE).Výhoda tohoto opatření spočívá v lepší dynamice přenosu, tj. rozdíl mezi nejslabším a nejsilnějším přenosem,

Obrazek

Nevýhody kmitočtové modulace

Musíme mít složitější demodulátor, je podstatně větší potřebná šířka přenášeného pásma a to nám omezuje použití jen na VKV rozsahu.