Jdi na obsah Jdi na menu
 


Impulsová modulace

U tohoto druhu modulace jsou zprávy přenášeny prostřednictvím sledu impulsů. Modulační signál může ovlivňovat velikost,opakovací frekvenci,šířku,případně polohu impulsů.

Druhy impulsové modulace:

  • Amplitudová impulsní modulace – v rytmu se mění výška impulsů a ostatní veličiny zůstávají neměnné. Protože se mění výška impulsů,je tento druh modulace citlivý na působení rušivých signálů podobně jako amplitudová modulace.(AIM).
  • Frekvenční impulsní modulace – jestliže se mění v závislosti na modulačním signálu frekvence impulsů a ostatní veličiny zůstávají neměnné.(FIM).
  • Šířková impulsová modulace – jestliže je okamžitou hodnotou  modulačního signálu    ovlivňována jednostranně, popř.oboustranně šířka impulsů  ostatní veličiny zůstávají neměnné.(ŠIM).
  • Polohová impulsová modulace – když má modulační signál vliv na střední hodnotu impulsů a ostatní veličiny zůstávají neměnní.(PIM)
  • Impulsová kódová modulace – modulační signál se v pravidelných časových intervalech „vzorkuje“, tj.v těchto intervalech se zjišťuje okamžitá amplituda modulačního  signálu.. Zjištěným hodnotám se přiřadí skupiny impulsů, které vyjadřují ve dvojkovém kódu velikost příslušné okamžité amplitudy.Intervaly vzorkování musí mít alespoň dvojnásobnou frekvenci, než je nejvyšší frekvence modulačního signálu..(PCM).

Obrazek