Jdi na obsah Jdi na menu
 


Astabilní klopný obvod

 

Předpokládejme princip činnosti, že po připojení napájecího napětí platí pro kolektorové proudy vztah iC1>iC2.To znamená, že tranzistor T1 se otevírá. Jeho kolektorové napětí uCE1 klesá, což způsobuje pokles napětí na bázi uBE2. Tranzistor T2 se více zavírá, jeho kolektorové napětí uCE2se zvětšuje, a to zpětně způsobuje zvětšování napětí na bázi uBE1. Tranzistor T1 se otevírá rychleji ( skokem) a tranzistor T2 se rychleji zavírá. Uvedeným způsobem se v obvodu projevuje kladná zpětná vazba.

Je-li tranzistor T1 otevřený, uzavírá se obvod pro nabíjení kondenzátoru  C1  ( UCC-RC2-C1- otevřený tranzistor T1). Ve stejné době se kondenzátor C2 vybíjí z hodnoty uBE2 - UCC před rezistor RB2 na kladné napětí UCC. Dosáhne-li napětí na kondenzátoru hodnoty uBE2 potřebné k otevření tranzistoru T2, tranzistor T2 se otevře.

Další činnost pokračuje analogicky. Přes otevřený tranzistor T2 se nabíjí kondenzátor C2

(UCC-RC1-C2-otevřený tranzistor T2) a napětím uC2 se zavírá tranzistor T2.Po dobu nabíjení kondenzátoru C2 se kondenzátor C1 vybíjí z napětí uBE1-UCC přes rezistor RB1 na kladné napětí UCC. Dosáhne-li  napětí na kondenzátoru C1 hodnoty napětí uBE1, potřebného k otevření tranzistoru T1, tranzistor T1 se otevře.Popsaný cyklus se znovu opakuje. Tranzistory T1 a T2 se nabíjením kondenzátorů pravidelně otevírají a zavírají – obvod se překlápí.

Obvod nemá trvalý stabilní stav.

Použití: jako samokmitající generátory periodických impulsových průběhů.

 

Monostabilní klopný obvod

 

Vznikne ze zapojení AKO, zkratujeme-li kondenzátor C1. Obvod po připojení ke zdroji napětí Ucc zůstává ve svém stabilním stavu, tranzistor T1 je zavřený a tranzistor T2 otevřený. Přivedeme-li v okamžiku t1 na bázi tranzistoru T1 kladný impuls, tranzistor se otevře a tranzistor T2 zavře. Obvod se překlopí již popsaným způsobem.. Dosáhne.li napětí na kondenzátoru hodnotu napětí uBE2 potřebného k otevření tranzistoru T2, tranzistor T2 samočinně přejde do otevřeného stavu. Obvod v tomto stavu čeká na příchod dalšího spouštěcího impulsu.

Obvod má jeden stabilní stav.

Použití: tvarovací obvody ke zpožďování a prodlužování impulsů.

 

Bistabilní klopný obvod

 

Vznikne za zapojení AKO,  zkratujeme-li kondenzátory C1 a C2  . Obvod po připojení napájecího napětí UCC přejde do náhodného stabilního stavu ( např. T1 zavřený, T2 otevřený)

a čeká na příchod spouštěcího impulsu. V okamžiku t1 přijde např. kladný spouštěcí impuls na bázi zavřeného tranzistoru T1. Tranzistor T1 se okamžitě otevře a tranzistor T2 se zavře. Tento stav je stabilní, protože stav tranzistorů se změní až po příchodu dalšího kladného spouštěcího impulsu na bázi zavřeného tranzistoru T2.

Obvod má dva stabilní stavy.

Využití:

1)      Využíváme schopnosti obvodu zůstav ve stavu nula (nebo jedna) neomezenou dobu, tj. pamatovat se, že byl vynulován ( nebo nastaven).

2)      Využíváme schopnosti vytvořit jeden výstupní impuls jako odezvu na dva spouštěcí impulsy na dělení frekvence.

3)      Využíváme schopnosti, že při spouštění i zkresleným, impulsem vytváří obvod přesné obdélníkové impulsy.