Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Mezní oblasti tranzistoru

Obrazek

Oblast zbytkových proudů - je to zakázaná oblast,ve které nebude nikdy nastaven pracovní bod.Tranzistorem protéká zbytkový proud.

Oblast UCE MAX - oblast, ve které překročení přípustného napětí mezi elektrodami může způsobit napěťový průraz přechodu PN..

Oblast IC MAX– při překročení dovoleného proudu dojde k přerušení přívodů k tranzistoru.

Oblast Saturace -  tuto oblast vymezuje mezní přímka jejíž skon určuje tzv. odpor mezní  přímky

RCE=UCE / IC

I při plném otevření tranzistoru vykazuje tranzistor určitý měřitelný odpor a proto v této oblasti neprotéká tranzistorem žádný proud.

Oblast výkonová - tranzistory jsou značně závislé na teplotě PN přechodu u germaniového tranzistoru při teplotě asi 80˚C a u křemíkového při 180˚C dojde k tepelnému přetížení.Když teplota přechodu přesáhne povolenou mez, vznikají nezvratné změny a tranzistor se zničí.

P= UCE . IC.