Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stabilizátory napětí

 • udržují na svém výstupu konstantní napětí v pokud možno co nejširším rozsahu odebíraného výstupního proudu a dodávaného vstupního napětí.
 • Nejjednodušší stabilizátor je lze realizovat se Zenerovou diodou (ZD), u níž se využívá prakticky kolmého kolena závěrné V-A charakteristiky.
 • Nastavení pracovního bodu za koleno charakteristiky lze provést obvodem v tomto zapojení:

Obrazek

obr.1

 • Výsledný pracovní bod Zenerovy diody na V-A charakteristice  dostaneme jako průsečík zatěžovací přímky a V-A charakteristiky:

Obrazek

 • Zatěžovací přímka je množina potenciálních pracovních bodů splňujících rovnici             U0 = R.IZD + UZD  , a proto prochází body napětí naprázdno   a proudu  nakrátko.
 • Hledání pracovního bodu  probíhá graficko-početní metodou.
 • Stabilizátor bez odběru proudu z obr. 1 nemá z praktického hlediska smysl. Reálné situaci odpovídá  schéma :

Obrazek

                                                                 obr.2

 • Zatěžovací odpor RZ představuje obvykle proměnnou zátěž. Z obr. 2 je zřejmé, že       IR = IZD + IZ.
 • Napětí U0 je prakticky konstantní napětí, takže proud IR je také konstantní.
 • Poklesne-li (stoupne-li) tedy proud IZ, musí stoupnout (klesnout) proud IZD.
 • Při velkém poklesu IZ hrozí zničení ZD nadměrným proudem, při velkém vzrůstu IZ hrozí posun pracovního bodu pryč z kolena V-A charakteristiky a ztráta stabilizační schopnosti.
 • Zapojení na obr. 2 se proto nehodí pro příliš  proměnnou zátěž, ale psíše jako zdroj referenčního napětí.