Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tunelová dioda

 • někdy se také nazývá Esakiho dioda (podle japonského fyzika Esaki - objev v roce 1957).
 • Je speciální prvek vykazující v určité části své charakteristiky negativní diferenciální odpor.
 • PN přechod je vyroben ze silně dotovaných polovodičů (měrný odpor je jen 10-6 až 10 -5Ω.m) s velmi tenkou ochuzenou oblastí (řádově 10 nm). Používá se u koncentrací příměsí řádově 1025 m-3.
 • Vzhledem k uvedeným skutečnostem se zvětšuje pravděpodobnost, že elektrony i s malou energií proniknou pře PN přechod. Jejich energie je menší než energie valenčních elektronů polovodičových materiálů, nezaplňují díry v polovodiči P, ale postupují dále pod vlivem vnějšího napětí. ¨
 • Popsaný jev,  tzv.tunelový jev,se projevuje strmým průběhem charakteristiky až do bodu vrcholového proudu Iv.Po jeho překročení se proud zmenšuje, protože elektrony již získaly energii, která přísluší energetickému stavu atomů, a proto zaplňují díry v polovodiči P. Charakteristika přechází do oblastu se záporným diferenciálním odporem

  Obrazek

  Po překročení důlového proudu ID charakteristika opět stoupá a přechází v bvyklý průběh.

Obrazek

 • Je-li zatěžovací odpor  větší než diferenciální odpor diody, protíná zatěžovací charakteristika diodovou ve třech bodech, z nichž pouze krajní nastavení pracovníého bodu do polohy P2 a P3 jsou stabilní. Při náhodném nastavení pracovního bodu do polohy P1 vyvolá i nepatrné zakolísání napětí okamžitý přesun pracovního bodu do jedné z krajních poloh. 
 • Protože při tunelovém jevu prochází elektrony PN přechodem velkou rychlostí, mohou se tunelové diody používat až do kmitočtů 1010 Hz.

Použití tunelové diody:

 • zesilovací prvek v oblasti VKV
 • spínací a paměťový prvek
 • Dělič kmitočtů
 • čítač impulsů v oblastech až do 1GHz.

Tunelové diody bývají nahrazovány tranzostory řízenými elektrickým polem. 

 

.