Jdi na obsah Jdi na menu
 


 • Tyristor
 • Je řízená polovodičová součástka se čtyřmi vodivostními oblastmi umožňující bezkontaktní spínání.

Obrazek

Popis:

P1 –anodová vrstva        I – anodový přechod

N1 –blokovací vrstva     II – řídící přechod

P2 – řídící vrstva           III - katodový přechod

N2 – katodová vrstva

Tyristor přechází do stavu otevřený (spíná):

 • Napětí na jeho anodě je vůči napětí na katodě kladné a současně prochází řídící proud IG s dostatečnou velikostí a trváním.
 • Velikost spínacího napětí UBO závisí nepřímoúměrně od velikosti IG.Tyristor mění svůj stav ze stavu zavřený do otevřený skokem.
 • Po otevření tyristoru se jeho odpor zmenší na minimální hodnotu, úbytek napětí na něm klesne na hodnotu kolem 1 V a tyristorem teče velký I.

 

Tyristor přechází do stavu zavřený (vypíná):

 • při překomutování napětí mezi anodou a katodou
 • krátkodobým zmenšením proudu v propustném směru pod přídržný proud

 

Tyristor nevypne:

 • překomutováním řídícího proudu do řídící elektrody
 • přerušením proudu do řídící elektrody

Další způsoby přechodu do stavu otevření:

 • připojením napětí mezi anodu a katodu o velikosti spínacího napětí
   (tyristor pak chová  jako dioda)

 • osvětlením, pokud se jedná o fototyristor

zvýšením teploty křemíkové destičky NEDĚLAT!!

Obrazek

Obrazek

 Statická charakteristika tyristoru:

 

Obrazek

Dynamická charakteristika tyristoru:

Obrazek

 Dynamické vlastnosti tyristoru:

 • tyristor nezapne ihned po přivedení řídícího impulsu t0 , ale se zpožděním – v čase t1, tehdy dosáhne IF = 90% z maximální hodnoty
 • zpoždění je způsobeno mechanismem spínání, kdy proud minoritních nosičů z vrstvy N1 do vrstvy P2 naroste tak, že vrstva P2 bude kladnější než vrstva N1

 • časový interval mezi časy t1 a t0 nazýváme časem spínání tyristoru

 • čas spínání ovlivňuje strmost narůstání řídícího impulsu, velikost blokovacího napětí, ze kterého se spíná tyristor

 • čas spínání je tím kratší, čím vyšší je amplituda a strmost narůstání řídícího impulsu a čím vyšší je blokovací napětí spínaného tyristoru

 • přitom se nesmí na řídící elektrodě uvolnit větší ztrátový výkon něž je dovolený maximální

 • vypínáme tyristor překomutováním napětí mezi anodou a katodou,v obvodě tyristoru klesá propustný proud

 • čas t2 až t3 je čas vypínání tyristoru

Další dynamické vlastnosti:

 • Při strmém narůstání propustného proudu IF vznikne v prvních okamžicích velký ztrátový výkon.
 • Proud neteče celou plochou křemíkové destičky. Plocha se postupně rozšiřuje tak, že asi za 60 µs teče I celou plochou destičky.
 • Proto se může při sepnutí destička přehřát a často zničit i tyristor.
 • Ztrátový výkon se mění v teplo, které odvádíme pomocí kovových chladičů

Ochrana proti proudovému přetížení :

 • jističe
 • elektronické pojistky
 • zablokování příchodu řídících impulsů

Ochrana proti natěťovému přetížení:

 • RC členy paralelně připojené k tyristoru - omezí zvýšení U.