Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpětná vazba

 

  • Zpětnou vazbou se přivádí část výstupního signálu zpět na vstup.
  • Podle způsobu připojení rozeznáváme kladnou a zápornou zpětnou vazbu.
  • Kladná zpětná vazba zvětšuje zesílení zesilovače, ale zvětšuje i jeho nestabilitu.
  • Proti se u zesilovačů téměř výhradně používá záporná zpětná vazba.Tato vazba zmenší zesílení, ale na druhé straně zlepšuje vlastnosti zapojení.

Zesilovač se zpětnou vazbou

Obrazek

 

Odvození zpětné vazby

Obrazek

 

Druhy zpětných vazeb

  • Zpětnovazební článek i zesilovač jsou dvojbrany, a je proto možné je vzájemně spojit čtyřmi způsoby: sériově-sériově, paralelně-sériově, sériově-paralelně a paralelně-paralelně. 

Obrazek

  • Zpětná vazba připojená na výstup paralelně se nazývá napěťová zpětná vazba, protože zpětnovazební signál je úměrný výstupnímu signálu.
  •  Proudová zpětná vazba je zapojena do série s výstupem a je úměrná výstupnímu proudu.

  • Připojení zpětné vazby změní i vstupní a výstupní impedanci obvodu.
  • Sériové připojení zpětnovazebního dvojbranu musí impedanci zesilovače zvýšit a paralelní  snížit. Změna je ovšem mnohem větší, než by se dalo očekávat, protože zpětnovazební veličiny jsou řádově větší než původní.

Obrazek